DZIEŃ AKTYWNOŚCI DZIECIĘCEJ W PRZEDSZKOLU

6:00 - 8:15


   Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań, zabawy dydaktyczne, praca z książką, dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi i dla dzieci zdolnych, zabawy ruchowe.

8:15 - 8:30

    Przygotowanie do śniadania, wspólne nakrywanie do stołu.

8:30 - 9:00

    Śniadanie, mycie zębów.

9:00 - 11:15

    Zajęcia programowe. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka. Zajęcia z zakresu mowy i myślenia, zajęcia matematyczne, plastyczne, konstrukcyjne gry i zabawy dydaktyczne. Zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki.

11:15 - 11:30

    Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

11:30 - 12:00

    Obiad, mycie zębów.

12:00 - 13:30

    Zajęcia wyciszające i relaksacyjne. Dla najmłodszych przedszkolaków odpoczynek na leżaczkach, słuchanie muzyki i bajek. Dla starszych dzieci zajęcia alternatywne, rysowanie kredkami, słuchanie bajek, zajęcia dodatkowe. Gry i zabawy na świeżym powietrzu.

13:30 - 13:45

    Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne.

13:45 - 14:00

    Podwieczorek, mycie zębów.

14:00 - 16:00

    Aktywność własna dzieci. Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.