Opłaty za przedszkole

Z dniem 01 września 2013 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 13.06.2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych ustaw ( DZ.U. z 2013r. poz. 827 ) zwana "ustawą przedszkolną".
W związku z powyższym od 01 września 2013 roku zostaje obniżona do 1 zł za godziny świadczeń realizowanych przez przedszkole po czasie przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Jednocześnie zostają zachowane zwolnienia i ulgi za świadczenia udzielane przez przedszkole.
Podstawa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od godz. 8.00 do godz. 13.00.
Opłata za wyżywienie ( trzy posiłki ) wynosi 5,60 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.